خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان محسنی تبریزی و همکاران 1391

پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان محسنی تبریزی و همکاران 1391

پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان محسنی تبریزی و همکاران 1391 دارای 12 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...
قیمت : 11,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر دارای 3 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آزمون هوش هیجانی شرینگ

آزمون هوش هیجانی شرینگ

آزمون هوش هیجانی شرینگ دارای 9 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد فرم اصلی ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد نمره‌گذاری ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسش نامه افسردگی بک (BDI)

پرسش نامه افسردگی بک (BDI)

پرسش نامه افسردگی بک ( BDI ) دارای 6 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه ابراز وجودگمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

پرسشنامه ابراز وجودگمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی (۱۹۷۵) ساخته شده است و دارای چهل سؤال است. هر سؤال بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی بایستی درجه نگرانی و ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس دارای 13 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS

پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS

پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری RRS دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی: دارد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی دارای 3 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی: دارد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4